جستجوی تخفیف

ضوابط حفظ حریم خصوصی

سیاست اصلی و استراتژی تخفیف دی بر حفظ و نگهداری اطلاعات خصوصی کاربران و اعضا بنا نهاده شده است و بر همین اساس کلیه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مربوطه در راستای حفظ حریم و اطلاعات خصوصی اعضا و کاربران است
تیم تخفیف دی  در راستای احترام به حقوق کاربران موارد زیر را به عنوان سیاست‌های کلی حفظ حریم خصوصی کاربران و اعضای خود مدنظر قرار داده است:

  •     
  • سیاست شماره 1

هدف اصلی از جمع‌آوری اطلاعات اعضا، تنها به دلیل ارائه خدمات منحصر به فردتخفیف دی است تا ما بتوانیم با داشتن اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، شماره تلفن، ایمیل و آدرس پستی امنیتتخفیف دی ارسالی را به طرز قابل توجهی ارتقا داده و در صورت وقوع هر پیشامدی، خریدار تخفیف دی قابل شناسایی باشد. همچنین تخفیف دی در صدد است با برقرای ارتباط با شما، بهترین پیشنهادات خرید را به شما اطلاع دهد تا بتوانید بهترین استفاده را از خدمات ما داشته باشید. بدیهی استتخفیف دی از اطلاعات کاربران و اعضای خود تنها برای ارائه خدمات تشویقی و برقراری ارتباط با آنان برای ارسال خدمات و کالا‌های خریداری شده استفاده می‌کند.

  •     
  • سیاست شماره 2

تخفیف دی  بر خود واجب می‌داند که با تمام قوا و توان از کلیه اطلاعات شخصی و خریدهای شما به‌عنوان عضو سایت حفاظت نموده و این اطلاعات را جز با مجوز مقامات قضایی در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی ثالثی قرار ندهد.

  •     
  • سیاست شماره 3 

به‌طور پیش‌فرض، در هنگام عضویت درتخفیف دی آدرس پست الکترونیکی شما دریافت شده، ایمیلی برای شما ارسال و از شما تقاضا می‌شود تا با تایید آن، به جمع اعضای تخفیف دی بپیوندید. بدون تایید شما، به هیچ وجه عضویت شما تکمیل نشده و تخفیف دی ‌های روزانه و سایر ایمیل‌های تخفیف دی برای شما ارسال نمی‌شود. همچنین در زمانی که شما آدرس پست الکترونیک خود را تنها برای اطلاع از تخفیف دی ‌های روزانه در اختیار ما قرار می‌دهید، تخفیف دی برای شما تنها ایمیل‌های اطلاع‌رسانی پیشنهادات روز را ارسال می‌کند.

  •     
  • سیاست شماره 4

کاربران و اعضای سایت در هر زمان که اراده نمایند قادرند اطلاع‌رسانی پیشنهادات روزانه و یا سایر ایمیل‌ هایی را که از سوی شرکت به ایشان ارسال می‌شود، متوقف نموده و بعد از آن  دیگر ایمیلی از طرف تخفیف

دی  به آنان ارسال نمی‌شود.


""