جستجوی تخفیف

  • برای خرید به سادگی می توانید کالا یا خدمات مورد نظر را انتخاب نموده و وجه را پرداخت نمایید.
  • توجه داشته باشید که برای انجام مراحل پرداخت ، عضویت الزامی است.
  • حتما زمان عضویت از اطلاعات واقعی استفاده نمایید.
  • پس از خرید یک  بن خرید برای شما ارسال می گردد.
  • در زمان مراجعه به فروشگاه ها کافیست که این بن خرید را به فروشنده تحویل و از تخفیف مورد نظر استفاده نمایید.

 

 

 

""